Actualiteit

Zaterdag 16.03.2018 Leuven business dates Bryo /starters VOKA Vlaams Brabant

Meester Stalmans geeft workshop 'nieuwe vennootschapswetgeving'

Workshop

BVS-Advocaten presenteert met trots een nieuw geannoteerd wetboek strafrecht, uitgegeven bij Larcier

Onmisbaar leesvoer voor de rechtsbeoefenaar!

BVS-Advocaten presenteert met trots een nieuw geannoteerd wetboek strafrecht, uitgegeven bij Larcier, waarin meester Rik Vanreusel een bijdrage publiceerde over mensenhandel. Onmisbaar leesvoer voor de rechtsbeoefenaar!

Boek Larcier

Publicatie van Meester Rik VANREUSEL in het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Meester Rik VANREUSEL publiceerde in de recente editie van het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens.

Meester Rik VANREUSEL publiceerde in de recente editie van het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens een bijdrage over het lot van onrechtmatig verkregen bancaire informatie die aangewend wordt als basis van een fiscaal-strafrechtelijk onderzoek: “Onrechtmatig verkregen private bancaire informatie: geen nood aan Antigoon-toets”, in Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, Politeia, 2018/4, 26-32. In dit artikel onderzoekt hij de toepassingsvoorwaarden om tot bewijsuitsluiting over te gaan in strafzaken in het licht van de vaststaande cassatierechtspraak getoetst aan het arrest Ibrahim van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Onrechtmatig verkregen private bancaire informatie: geen nood aan Antigoon-toets”, in Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, Politeia, 2018/4, 26-32. In dit artikel onderzoekt hij de toepassingsvoorwaarden om tot bewijsuitsluiting over te gaan in strafzaken in het licht van de vaststaande cassatierechtspraak getoetst aan het arrest Ibrahim van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Meester Rik Vanreusel, de nieuwe aanwinst voor de balie van het Internationaal Strafhof in Den Haag

Meester Rik Vanreusel werd toegelaten tot de balie bij het Internationaal Strafhof in Den Haag

BVS advocaten is trots te melden dat meester Rik Vanreusel sinds 1 januari 2019 werd toegelaten tot de balie bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Internationaal strafhof Den Haag
https://www.icc-cpi.int/

Bouwbedrijf Frans Willems in slechte papieren

Mrs. Ben STALMANS & Sarah PUTTEVILS staan Bouwbedrijf WILLEMS bij in de Gerechtelijke Reorganisatie

Algemene Bouwonderneming Frans Willems uit Weelde heeft aan de handelsrechtbank in Turnhout bescherming tegen schuldeisers gevraagd. Het bouwbedrijf mikt binnen de WCO-procedure op een overname, zo niet volgt het faillissement. De onderneming stelt 52 mensen te werk.

Het bedrijf werd in 1968 opgericht door Frans Willems. De voorbije 50 jaar groeide het uit tot 1 van de grotere bouwonderneming in de Kempen gespecialiseerd in woningbouw maar ook in grotere private en openbare projecten zoals scholen, bibliotheken, rust- en gemeentehuizen. Intussen stapten de zonen Rudy, Marc en Frank in het bedrijf.

“De jongste 5 jaren hadden we af te rekenen met toenemende exploitatieverliezen die tot vorig jaar door de familiale aandeelhouders – zijnde vader Frans en de zonen – werden bijgepast”, zegt Peter Kraewinkels namens het bedrijf. Hij werd in juli jl. aangetrokken als herstructureringsmanager.

Externe ceo

Midden 2016 gaf de familie Willems het operationele roer uit handen aan een externe ceo, die in de 2 daaropvolgende jaren niet in staat bleek het tij te keren. “Toen is het helemaal misgegaan, met verkeerde investeringen, miscommunicatie, ja zelfs wanbeleid”, aldus nog Peter Kraewinkels. Die voerde sinds zijn aantreden afgelopen zomer nog een sanering voor en bereidde voor de hele groep een herkapitalisatie voor.

“De omstandigheden zijn vandaag echter van die aard dat er aanzienlijke verliezen vastgesteld werden bij de afsluiting boekjaar 2017, dit na bijkomende, grondige audits en controles, en dat er geen vooruitzichten zijn op een positieve kasstroom de komende 24 maanden binnen Algemene Bouwonderneming Frans Willems.”

Om die reden besliste het management en de familiale bestuurders het bouwbedrijf af te stoten en de herkapitalisatie te beperken tot de gezonde bedrijven. De Groep Willems bestaat namelijk verder uit Metaalconstructies Couwenberg & Schellens (metalen buiten- en binnenschrijnwerk) en F.W. Bouw en Schrijnwerk (houten buiten- en binnenschrijnwerk). Deze 2 bedrijven blijven buiten de gerechtelijk reorganisatie.

De aandeelhouders benadrukken dat ze alles in het werk stellen om de overdracht van het bouwbedrijf maximaal te faciliteren. “We hebben de rechtbank een periode van 2 maanden gevraagd, niet langer. Een aantal kandidaat-overnemers heeft zich al gemeld, onder wie grote bouwbedrijven uit de Kempen. Iedereen kan tegenwoordig goede mensen gebruiken”, aldus nog Peter Kraewinkels. De lopende werven, een 9-tal, worden verder afgewerkt.

Bron: http://www.madeinkempen.be/nieuws/bouwbedrijf-frans-willems-in-slechte-papieren/

Bouwbedrijf Willems zoekt overnemer: aannemer met 52 werknemers vraagt bescherming tegen schuldeiser

Mrs. Ben STALMANS & Sarah PUTTEVILS staan Bouwbedrijf WILLEMS bij in de Gerechtelijke Reorganisatie

Ravels / Weelde / Poppel -

Bouwbedrijf Willems

Het bouwbedrijf Frans Willems uit Weelde (Ravels) heeft bij de handelsrechtbank in Turnhout een WCO of bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Een overname moet de jobs van 52 mensen garanderen. Algemene Bouwonderneming Frans Willems heeft aan de rechtbank een periode van twee maanden gevraagd om orde op zaken te stellen om een faillissement te vermijden. Het bedrijf bestaat al sinds 1968 en is opgericht door Frans Willems.
Drie van zijn zonen runnen mee de firma voor woningbouw, maar ook voor openbare gebouwen.

Peter Kraewinkels werd als herstructurerings manager aangetrokken. “De laatste vijf jaar hadden we af te rekenen met toenemende exploitatieverliezen die tot vorig jaar door de familiale aandeelhouders werden bijgepast”, legt Peter Kraewinkels uit.
Een externe zaakvoerder die in 2016 werd aangeworven, kon het tij ook niet keren.

Aanzienlijke verliezen
“De omstandigheden zijn vandaag van die aard dat er aanzienlijke verliezen vastgesteld werden bij de afsluiting van het boekjaar 2017. Er zijn geen vooruitzichten op een positieve kasstroom de komende 24 maanden binnen de Algemene Bouwonderneming Frans Willems”, aldus Kraewinkels.
Het management en de zaakvoerders hopen dat er een overnemer opduikt.

“We hebben de rechtbank een periode van twee maanden gevraagd. Een aantal kandidaat-overnemers heeft zich al gemeld, onder wie enkele grote bouw bedrijven uit de Kempen”, zegt Peter Kraewinkels. Een negental lopende werven wordt nog wel afgewerkt. Binnen dezelfde groep blijven Metaalconstructies ¬Couwenberg & Schellens en F.W. Bouw en Schrijnwerk buiten deze reorganisatie


Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20181216_04039466/bouwbedrijf-willems-zoekt-overnemer

Burgerlijke partijstelling bomaanslag Iraanse regime

Mr. Rik VANREUSEL verdedigt burgerlijke partijen met als doel de waarheid over de aanslag te achterhalen

De Iraanse oppositiepartij, die eind juni het doelwit was van een verijdelde aanslag in Parijs, zegt dat het Iraanse regime zijn goedkeuring heeft gegeven voor die aanslag. Een Belgisch koppel van Iraanse origine wilde toen een bom laten ontploffen op een meeting van de partij, maar de twee konden op tijd onderschept worden in ons land. “Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze aanslag georganiseerd werd door het regime.”

Eind juni wilde een Belgisch koppel van Iraanse origine een bom laten ontploffen in Frankrijk tijdens een meeting van de Iraanse oppositiepartij MEK (Iraanse Volksmoedjahedien), waar zo’n 25.000 mensen aanwezig waren. Maar de twee konden op tijd onderschept worden. In hun wagen vond de politie 500 gram TATP-springstof en een ontstekingsmechanisme voor een bom. In het onderzoek werd ook een verdachte in Frankrijk opgepakt, die is intussen overgeleverd aan ons land. En in Duitsland werd ook een Iraanse diplomaat opgepakt. Hij zou de contactpersoon geweest zijn voor het Belgische koppel.

Het onderzoek moet nog uitwijzen of het Iraanse regime betrokken is bij de aanslag, maar voor de oppositiepartij staat dat vast. Op een persconferentie vertelde de partij dat de Iraanse leider Ali Khamenei goedkeuring gegeven heeft voor de verijdelde aanslag.

“Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze aanslag georganiseerd was door het regime”, vertelt Mohammed Mohaddessin, woordvoerder van de Nationale Raad voor het Verzet in Iran. Vooral de opgepakte diplomaat speelt volgens hem een sleutelrol. “De achtergrond van de diplomaat is heel duidelijk. Hij was betrokken bij terroristische activiteiten van het regime. En het Iraanse regime pleegt sinds 18 maanden opnieuw aanslagen in het buitenland.” Mohaddessin vraagt nu dat Europa sancties neemt tegen Iran. Of het land effectief iets te maken had met de poging, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Intussen hebben zes mensen en één organisatie zich al burgerlijke partij gesteld. Onder de zes ook Ingrid Betancourt. Rik Vanreusel, de advocaat de burgerlijke partijen, benadrukt dat het hoofddoel van zijn cliënten is om de waarheid te achterhalen. “Met de burgerlijke partijstelling krijgen ze ook rechten, kunnen ze hun steentje bijdraden aan het onderzoek.” Hij verwacht wel dat er zich nog meer mensen burgerlijke partij zullen stellen.

Bron: VRT Nieuw ‘https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/08/iraanse-oppositiepartij-die-doelwit-was-van-verijdelde-aanslag/’

Meester Stephanie MICHEL

Kantoor BVS mag sinds kort een nieuwe advocate verwelkomen in haar team

Meester Stephanie MICHEL (°10.05.1989) voltooide haar rechtenstudies aan de KU Leuven in 2013, waarna zij onmiddellijk haar stage aanvatte aan de balie van Leuven.

In 2017 behaalde Meester MICHEL het diploma master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven en in het academiejaar 2017-2018 volgde zij de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar en de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Meester Michel behandelt voornamelijk dossiers in het ondernemingsrecht, insolventierecht en het vennootschapsrecht in de ruime zin.

Aanpassen pictogrammen voor camerabewaking

Vanaf 11 juni 2018 moeten pictogrammen, die aangeven dat er camerabewaking wordt uitgevoerd, meer informatie bevatten.

Om in regel te zijn met het gewijzigd KB van 10 februari 2008 en de Europese verordening Gegevensbescherming moeten de pictogrammen volgende vermeldingen bevatten:
- ‘Camerabewaking – wet van 21 maart 2007’
- De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld AVG, kunnen uitoefenen;
- Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
- In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming
- In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen

Bron:
Koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, BS 1 juni 2018.

Gewijzigde procedure: echtscheiging in onderlinge toestemming (EOT)

In lijn met verschillende gewijzigde procedures werd gesleuteld aan de procedure van de echtscheiding in onderlinge toestemming

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de verplichte persoonlijke verschijning indien echtgenoten nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk. De familierechter kan evenwel de persoonlijke verschijning nog steeds bevelen en dit op vraag van één van de partijen, dan wel het Openbaar Ministerie dan wel op eigen initiatief.

Tevens wordt voorzien dat ook de rechter van de woonplaats van één der echtgenoten bevoegd kan zijn voor de EOT, ook ingeval de echtscheiding betrekking heeft op minderjarige kinderen. Op dit moment kunnen de echtgenoten vrij kiezen, tenzij er reeds een familiedossier hangende is.

Indien echtgenoten beslissen om elkaar geen persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding te betalen, dienen zij in de overeenkomst op te nemen dat zij hiervan uitdrukkelijk afstand doen.

Tenslotte is ook de adviesplicht van het Openbaar Ministerie gewijzigd naar de mogelijkheid om advies te geven.

Deze wet werd gestemd in de kamer op 17 mei 2018 en de bepalingen treden in werking op 1 september 2018.

GDPR

We blikken terug naar een succesvol GDPR-seminarie...

Op maandag 28 mei organiseerde VOKA een seminarie rond het thema ‘GDPR’, waar Mr. Muriël Wouters en Mr. Ben Stalmans, ondernemers informeerde over deze nieuwe wetgeving.

Alle persoonsgegevens moeten in uw onderneming tegen 25 mei 2018 verwerkt worden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR). Elke manager, verantwoordelijke en medewerker, zal op de hoogte moeten zijn van de nieuwe verplichtingen van de GDPR.

Tijdens het seminarie werden antwoorden gegeven op onder andere volgende vragen:
• In hoeverre wijkt de GDPR af van de basisprincipes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die vandaag van toepassing zijn?
• Moeten er nieuwe clausules worden opgemaakt/aangepast?
• Kan ik me nog steeds beroepen op de toestemming van klanten, prospecten of leveranciers als rechtsgrond?
• Hoe moet ik een register van verwerkingsactiviteiten maken?
• Moet er een functionaris voor de gegevensbescherming (“Data Protection Officer”) worden aangesteld?
• Hoe maak ik werknemers bewust van de noodzaak van gegevensbescherming?
• Wijzigt de GDPR de regels rond camerabewaking, monitoring van telefoongesprekken, e-mail en internet, enz.?
• Welke boetes riskeer ik?
• Hoe moet ik risico’s rond de data identificeren, evalueren en behandelen?
• Wat zijn technische en organisatorische maatregelen?

Meer info vindt u in de presentatie of op ons kantoor.

document Download meer info

Vacature

Voor de vestiging in Sint-Truiden/Diest zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er

Vanmechelen-Stalmans is een dynamisch advocatenkantoor met kantoren gelegen in St-Truiden en Diest.

Desbetreffend kan alvast verwezen worden naar de website www.vanmechelen-stalmans.eu en onze facebookpagina https://www.facebook.com/vanmechelenstalmans/ voor bijkomend kader en toelichting.

Vanmechelen-Stalmans hanteert een duidelijke en weldoordachte bedrijfscultuur dat faciliterende mandaten geeft aan haar medewerkers om door te groeien in potentieel, rekening houdende met ieders eigen identiteit.

Voor de vestiging in Sint-Truiden/Diest zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er, die beantwoordt aan het volgende profiel:

- U bent Master in de Rechten, minstens met 2 jaar balie-ervaring.
- U heeft een passie voor het handelsrecht (waar een aanvullende fascinatie voor het insolventierecht een pluspunt is)
- U kan autonoom en proactief werken en functioneert goed in teamverband.
- U bent ondernemend en creatief.
- U handelt de meest uiteenlopende dossiers voor een gevarieerd cliënteel af van A tot Z.

Aanbod

U mag een aantrekkelijk en competitief verloningspakket verwachten en dit in overeenstemming met uw kwaliteiten en inzet.
U komt terecht in een jong en ambitieus team.
Eigen inzet en initiatieven worden aangemoedigd.
MANAMA en andere opleidingen worden actief gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en kan U versturen naar ben@bvs-advocaten.eu

document Download meer info