Actualiteit

Burgerlijke partijstelling bomaanslag Iraanse regime

Mr. Rik VANREUSEL verdedigt burgerlijke partijen met als doel de waarheid over de aanslag te achterhalen

De Iraanse oppositiepartij, die eind juni het doelwit was van een verijdelde aanslag in Parijs, zegt dat het Iraanse regime zijn goedkeuring heeft gegeven voor die aanslag. Een Belgisch koppel van Iraanse origine wilde toen een bom laten ontploffen op een meeting van de partij, maar de twee konden op tijd onderschept worden in ons land. “Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze aanslag georganiseerd werd door het regime.”

Eind juni wilde een Belgisch koppel van Iraanse origine een bom laten ontploffen in Frankrijk tijdens een meeting van de Iraanse oppositiepartij MEK (Iraanse Volksmoedjahedien), waar zo’n 25.000 mensen aanwezig waren. Maar de twee konden op tijd onderschept worden. In hun wagen vond de politie 500 gram TATP-springstof en een ontstekingsmechanisme voor een bom. In het onderzoek werd ook een verdachte in Frankrijk opgepakt, die is intussen overgeleverd aan ons land. En in Duitsland werd ook een Iraanse diplomaat opgepakt. Hij zou de contactpersoon geweest zijn voor het Belgische koppel.

Het onderzoek moet nog uitwijzen of het Iraanse regime betrokken is bij de aanslag, maar voor de oppositiepartij staat dat vast. Op een persconferentie vertelde de partij dat de Iraanse leider Ali Khamenei goedkeuring gegeven heeft voor de verijdelde aanslag.

“Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze aanslag georganiseerd was door het regime”, vertelt Mohammed Mohaddessin, woordvoerder van de Nationale Raad voor het Verzet in Iran. Vooral de opgepakte diplomaat speelt volgens hem een sleutelrol. “De achtergrond van de diplomaat is heel duidelijk. Hij was betrokken bij terroristische activiteiten van het regime. En het Iraanse regime pleegt sinds 18 maanden opnieuw aanslagen in het buitenland.” Mohaddessin vraagt nu dat Europa sancties neemt tegen Iran. Of het land effectief iets te maken had met de poging, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Intussen hebben zes mensen en één organisatie zich al burgerlijke partij gesteld. Onder de zes ook Ingrid Betancourt. Rik Vanreusel, de advocaat de burgerlijke partijen, benadrukt dat het hoofddoel van zijn cliënten is om de waarheid te achterhalen. “Met de burgerlijke partijstelling krijgen ze ook rechten, kunnen ze hun steentje bijdraden aan het onderzoek.” Hij verwacht wel dat er zich nog meer mensen burgerlijke partij zullen stellen.

Bron: VRT Nieuw ‘https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/08/iraanse-oppositiepartij-die-doelwit-was-van-verijdelde-aanslag/’

Meester Stephanie MICHEL

Kantoor BVS mag sinds kort een nieuwe advocate verwelkomen in haar team

Meester Stephanie MICHEL (°10.05.1989) voltooide haar rechtenstudies aan de KU Leuven in 2013, waarna zij onmiddellijk haar stage aanvatte aan de balie van Leuven.

In 2017 behaalde Meester MICHEL het diploma master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven en in het academiejaar 2017-2018 volgde zij de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar en de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Meester Michel behandelt voornamelijk dossiers in het ondernemingsrecht, insolventierecht en het vennootschapsrecht in de ruime zin.

Aanpassen pictogrammen voor camerabewaking

Vanaf 11 juni 2018 moeten pictogrammen, die aangeven dat er camerabewaking wordt uitgevoerd, meer informatie bevatten.

Om in regel te zijn met het gewijzigd KB van 10 februari 2008 en de Europese verordening Gegevensbescherming moeten de pictogrammen volgende vermeldingen bevatten:
- ‘Camerabewaking – wet van 21 maart 2007’
- De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld AVG, kunnen uitoefenen;
- Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
- In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming
- In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen

Bron:
Koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, BS 1 juni 2018.

Gewijzigde procedure: echtscheiging in onderlinge toestemming (EOT)

In lijn met verschillende gewijzigde procedures werd gesleuteld aan de procedure van de echtscheiding in onderlinge toestemming

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de verplichte persoonlijke verschijning indien echtgenoten nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk. De familierechter kan evenwel de persoonlijke verschijning nog steeds bevelen en dit op vraag van één van de partijen, dan wel het Openbaar Ministerie dan wel op eigen initiatief.

Tevens wordt voorzien dat ook de rechter van de woonplaats van één der echtgenoten bevoegd kan zijn voor de EOT, ook ingeval de echtscheiding betrekking heeft op minderjarige kinderen. Op dit moment kunnen de echtgenoten vrij kiezen, tenzij er reeds een familiedossier hangende is.

Indien echtgenoten beslissen om elkaar geen persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding te betalen, dienen zij in de overeenkomst op te nemen dat zij hiervan uitdrukkelijk afstand doen.

Tenslotte is ook de adviesplicht van het Openbaar Ministerie gewijzigd naar de mogelijkheid om advies te geven.

Deze wet werd gestemd in de kamer op 17 mei 2018 en de bepalingen treden in werking op 1 september 2018.

GDPR

We blikken terug naar een succesvol GDPR-seminarie...

Op maandag 28 mei organiseerde VOKA een seminarie rond het thema ‘GDPR’, waar Mr. Muriël Wouters en Mr. Ben Stalmans, ondernemers informeerde over deze nieuwe wetgeving.

Alle persoonsgegevens moeten in uw onderneming tegen 25 mei 2018 verwerkt worden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR). Elke manager, verantwoordelijke en medewerker, zal op de hoogte moeten zijn van de nieuwe verplichtingen van de GDPR.

Tijdens het seminarie werden antwoorden gegeven op onder andere volgende vragen:
• In hoeverre wijkt de GDPR af van de basisprincipes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die vandaag van toepassing zijn?
• Moeten er nieuwe clausules worden opgemaakt/aangepast?
• Kan ik me nog steeds beroepen op de toestemming van klanten, prospecten of leveranciers als rechtsgrond?
• Hoe moet ik een register van verwerkingsactiviteiten maken?
• Moet er een functionaris voor de gegevensbescherming (“Data Protection Officer”) worden aangesteld?
• Hoe maak ik werknemers bewust van de noodzaak van gegevensbescherming?
• Wijzigt de GDPR de regels rond camerabewaking, monitoring van telefoongesprekken, e-mail en internet, enz.?
• Welke boetes riskeer ik?
• Hoe moet ik risico’s rond de data identificeren, evalueren en behandelen?
• Wat zijn technische en organisatorische maatregelen?

Meer info vindt u in de presentatie of op ons kantoor.

document Download meer info

Vacature administratief bediende

Voor onze vestiging in Diest zijn wij op zoek naar een nieuwe administratief medewerk(st)er

profiel:

- Je bent nauwkeurig, administratief onderlegd en zet graag de puntjes op de i
- Je beschikt naast een perfecte beheersing van het Nederlands, ook over een goede talenkennis van het Frans en het Engels
- MS-Office kent geen geheimen voor jou
- Je bent in het bezit van een diploma secundair of hoger onderwijs
- Je bent communicatief, klantgericht en hulpvaardig
- Je kan de nodige diplomatie en discretie aan de dag leggen
- Je kan proactief werken
- Ervaring in een administratieve functie is een pluspunt


Takenpakket:

- Je biedt ondersteuning aan het secretariaat en zorgt voor de kantoorlogistiek
- Je doet het nodige klassement
- Je opent nieuwe dossiers en sluit dossiers af
- Je behandelt telefonische oproepen
- Je zorgt voor het onthaal
- Je behandelt algemeen secretariaatswerk


Aanbod:

Je mag een vast en voltijds contract verwachten na een succesvolle IBO-periode, met een competitief verloningspakket.

Je komt terecht in een jong en dynamisch team.

Eigen inzet en initiatieven worden aangemoedigd.


Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en kan U versturen naar anke@bvs-advocaten.eu

document Download meer info

Vacature

Voor de vestiging in Sint-Truiden/Diest zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er

Vanmechelen-Stalmans is een dynamisch advocatenkantoor met kantoren gelegen in St-Truiden en Diest.

Desbetreffend kan alvast verwezen worden naar de website www.vanmechelen-stalmans.eu en onze facebookpagina https://www.facebook.com/vanmechelenstalmans/ voor bijkomend kader en toelichting.

Vanmechelen-Stalmans hanteert een duidelijke en weldoordachte bedrijfscultuur dat faciliterende mandaten geeft aan haar medewerkers om door te groeien in potentieel, rekening houdende met ieders eigen identiteit.

Voor de vestiging in Sint-Truiden/Diest zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er, die beantwoordt aan het volgende profiel:

- U bent Master in de Rechten, minstens met 2 jaar balie-ervaring.
- U heeft een passie voor het handelsrecht (waar een aanvullende fascinatie voor het insolventierecht een pluspunt is)
- U kan autonoom en proactief werken en functioneert goed in teamverband.
- U bent ondernemend en creatief.
- U handelt de meest uiteenlopende dossiers voor een gevarieerd cliënteel af van A tot Z.

Aanbod

U mag een aantrekkelijk en competitief verloningspakket verwachten en dit in overeenstemming met uw kwaliteiten en inzet.
U komt terecht in een jong en ambitieus team.
Eigen inzet en initiatieven worden aangemoedigd.
MANAMA en andere opleidingen worden actief gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en kan U versturen naar ben@bvs-advocaten.eu

document Download meer info