Familierecht

Ruim genomen spitst het familierecht zich toe op uw persoon als zijnde een lid van een gezin. Concreet gaat het over het huwelijk, de echtscheiding, samenwoning, adoptie, afstamming, erfrecht, vermogensrecht, … Bij BVS-advocaten hebben zowel Meester Ben STALMANS, Meester An Andriessen en Meester Stefanie DENORME de specifieke kennis van deze rechtsdomeinen in huis. Zij trachten u niet enkel zo goed mogelijk te informeren en te adviseren, maar bieden ook een luisterend oor wanneer nodig. Uw verhaal staat immers centraal. Wij behandelen familierechtelijke dossiers steeds met de nodige zorg en discretie.