Rik Vanreusel

Rik Vanreusel

Advocaat

Rik VANREUSEL (°Leuven, 19/11/1985) voltooide zijn rechtenstudies aan de UGent met onderscheiding. Hij studeerde af in de specialisatie strafrecht met de masterthesis 'De straftoemeting in de praktijk: een kwalitatief onderzoek in het ressort Gent'. Meester VANREUSEL was laureaat van de pleitwedstrijd 'Assisen' aan de UGent. Verder studeerde hij aan de Franse Universiteit Rennes I.

Na te hebben gewerkt als juridisch adviseur, vatte hij zijn stage aan in maart 2011 bij Meester Isabelle LUTTE (balie Brussel). Rik VANREUSEL vervoegde BVS-ADVOCATEN in het voorjaar van 2012 en voltooide zijn stage onder de vleugels van Meester Ben STALMANS. Hij volgde de opleiding 'How to Litigate Before the European Court of Human Rights' te Straatsburg in 2012.

In 2015 behaalde Meester VANREUSEL het getuigschrift cassatie in strafzaken.

Rik VANREUSEL is auteur bij juridisch uitgever Larcier en publiceert in de geannoteerde wetboeken “Strafprocesrecht”, “Strafrecht” en “Strafuitvoering”.

Na een onderzoek van zijn competenties in het domein van het strafrecht en het internationaal strafrecht, werd Meester VANREUSEL op 21 juni 2017 toegelaten tot de lijst van “assistants to counsel” voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Sinds 1 januari 2019 werd meester VANREUSEL toegelaten tot de balie bij het Internationaal Strafhof In Den Haag.

Gedurende een aantal jaar was hij vrijwillig vertaler voor de Liga voor Mensenrechten.

Rik VANREUSEL spreekt vloeiend Frans, Engels en Duits.

Rik legt zich binnen de associatie toe op het strafrecht.

Contact: rik@bvs-advocaten.eu