Ben Stalmans

Ben Stalmans

Advocaat-Vennoot

Ben STALMANS (°05/10/1975) voltooide zijn rechtenstudies aan de KULeuven met onderscheiding in 1998. Hij behaalde met onderscheiding nadien nog een masteropleiding ondernemingsrecht aan de UAntwerpen. Hij volgde eveneens de opleiding Curator - Vereffenaar. Meester STALMANS vatte zijn stage aan in september 1998 bij Meester Marc SAMPERMANS aan de balie te Hasselt. Na een overstap naar de balie te Leuven, completeerde hij zijn stage bij advocatenassociatie DURNEZ te Oud - Heverlee waar hij een tiental jaar heeft gewerkt.

Ben STALMANS is stichtend voorzitter van Rotary Club TW HAGELAND en medeoprichter van BVS – ADVOCATEN, aan de zijde van Meester Bert VANMECHELEN. Ben houdt zich binnen de associatie bijna uitsluitend bezig met het ondernemingsrecht in de brede zin. Hij koestert bovendien een
bijzondere passie voor het insolventierecht. Ben heeft een aantal specifieke ervaringsdomeinen zoals overnames, faillissementen, aandeelhoudersafspraken, corporate governance, de redactie en onderhandeling van commerciële contracten en de afhandeling van vennootschapsrechtelijke
geschillen. Hij wordt erg vaak geraadpleegd bij de reorganisatie en herstructurering van bedrijven.

Ben is tevens actief in VOKA. Hij is voorzitter van VOKA Diest en geeft daarnaast ook les als peter in het PLATO lerend netwerk van VOKA aan bedrijfsleiders over financieel, fiscaal en juridische topics.

LINKEDIN